Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының

"Жамбыл политехникалық жоғары колледжі" МКҚК

A- A A+

ГККП "Жамбылский политехнический высший колледж"

управления образования акимата Жамбылской области

Колледж миссиясы: Қоғамның және экономиканың индустриалды-инновациялық дамуының сұраныстарына сәйкес жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, құзыретті, кәсіби кадрларды дайындау. Мақсаты: Қоғамның және экономиканың индустриалды-инновациялық дамуының сұраныстарына сәйкес инновациялық тәсілдерді қолдану жолымен білім сапасының жоғары деңгейіне жету.

КТА

 ЖОБА

Қазақстан Республикасы

                                                                          Білім және ғылым министрінің

                                                                      201__ жылғы«__» _______

____ бұйрығымен бекітілген

2. ҰБТ өткізу тәртібі

2.        ҰБТ-ға қатысу үшін түсуші ҰБТӨП-ке (техникалық хатшы арқылы) белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш, 3x4 көлеміндегі екі фотосурет, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады. Жасы 16-ға толмаған, жеке басын куәландыратын құжаты жоқ ҰБТ қатысушысына, мектеп директоры осы Қағидалардың 19-қосымшасына сәйкес нысан бойынша түсушінің фотосуреті бар, мектеп директорының мөрімен расталған анықтама береді.

3.        ҰБТ-ға қатысу үшін өтініштерді қабылдау 10 наурыз бен 10 мамыр аралығында ҰБТӨП-терде өткізіледі.

4.        ҰБТ 20 маусым мен 1 шілде аралығында өткізіледі.

5.        ҰБТ түсушілердің қалауымен мемлекеттік немесе орыс тілінде екі бөлім бойынша өткізіледі:

1-бөлім – Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқу тілі);

2-бөлім – екі бейіндік пән.

Тест тапсырмаларының саны: Қазақстан тарихы бойынша – 20, математикалық сауаттылық бойынша – 20, оқу сауаттылығы бойынша (оқу тілі) – 20, әр бейіндік пән бойынша – 30.

Бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмасын дұрыс орындаған тестіленуші 1 балл алады, тапсырма қате орындалса – 0 баллмен бағаланады.

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмасын дұрыс орындаған тестіленуші 2 баллмен, 1 қате жіберілсе – 1 балл, 2 және одан көп қате жіберілсе – 0 баллмен бағаланады.

ҰБТ бойынша ең жоғары балл – 140.

6.        Шығармашылық мамандықтарға түсушілер тестілеуді бірінші бөлім - Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (ЖОО-да оқу тілі) пәндері бойынша өз қалауымен мемлекеттік немесе орыс тілінде тапсырады. Шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсушілер үшін ҰБТ бойынша ең жоғары балл – 120.

7.        ҰБТ-ның бейіндік пәндері көрсетілген мамандықтар тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

8.    ҰБТ-ға 3 сағат 50 минут бөлінеді.

9.    Емтихан болатын күндері ҰБТ өткізілетін ғимараттарда  тестілеу кезінде пайдаланылмайтын барлық басқа аудиториялар, кабинеттер, бөлмелер (әжетхана бөлмелерінен басқа) және тестіленушілердің кіру, шығу есіктерінен басқа барлық кіру есіктері жабылып, мөрленеді. Ғимараттың сыртында орналасқан әжетхана бөлмелеріне апаратын жол мен аумаққа бөтен адамдардың кіруі шектеледі.

10.    ҰБТӨП ғимаратына кіру есіктері бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етіледі.

11.    Тестілеуге кіргізу кезінде қол және рамалық металліздегіштер пайдаланылады. Металліздегіштерді қолдану тестілеу өткізу кезінде көпшілік шоғырланған орында қоғамдық тәртіп пен түсушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ҰБТӨП ғимаратына тыйым салынған заттарды алып кіруді болдырмау үшін қолданылады.

12.    Тестілеуге кіргізу кезінде металліздегіштердің пайдалануы мемлекеттік комиссиямен ұйымдастырылады. Тексеруді жүргізу әрекетін бақылауды Министрлік өкілдері тобының жетекшісі жүзеге асырады. Түсушілерді металліздегіштермен тексеру барынша дұрыс жүргізілуі тиіс. Тыйым салынған зат табылған жағдайда (құрылғының арнаулы дыбысы) тексеруші түсушіден оны сақтауға өткізуді ұсынады.

13.    Түсушілер аудиторияға бір-бірден кіргізіледі. Министрлік өкілі  түсушінің жеке басын растайтын куәлігі, рұқсаттама және рұқсаттама түбіртегі арқылы тексереді. Дәліз кезекшісі түсушілердің бөтен заттарының арнайы бөлінген орынға қалдыруын қадағалайды. Бітіруші отырғызу парағында көрсетілген нөмірге сәйкес орынға отырады және отырғызу парағында өз орнына отырғандығын растап қол қояды.

14.    Бітірушілерді аудиторияға жіберу  ҰБТ басталды деп хабарланған сәттен бастап тоқтатылады. Түсушілерге аудиториядан дәлелді себеппен (әжетханаға, медициналық бөлмеге) тек уәкілеттің тұлғаның алып жүруімен тестілеудің бірінші сағаты өткен соң1 сағат 30 минут ішінде шығуға болады.

15.    Жауап парағы осы Қағидалардың 20-қосымшасына сәйкес келесі тәртіппен толтырылады:

1)      1-сектордатүсушінің  Т.А.Ә. жазылады;

2)      2-секторда жоғарғы тор көздерге көлденеңінен түсушінің рұқсаттамасында көрсетілген тестіленушінің  жеке коды (бұдан әрі - ТЖК) жазылады. Әр санның астындағы торкөздегі сандарға сәйкес дөңгелекшелер боялады;

3)      3 және 4-секторлардатестілеу тапсыру кезінде түсушінің отыратын орны және кітапшасының нұсқасы боялады;

4)      5-сектордатүсуші ҰБТ тапсыратын лек пен аудитория нөмірі қойылады. Лек нөмірі тестілеу болатын күн бойынша анықталады;

5)      6-сектор шығармашылық емтихан тапсыратындарға арналған;

6)      7, 8, 9-секторларда Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық және оқу сауаттылығы  пәндері бойынша тапсырмалардың жауаптары боялады.

7,8,9-секторлардағыәр тапсырма берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауды талап етеді. Таңдалған жауап сол пәнге сәйкес сектордағы дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді;

7)      10-секторда 1-ші бейіндік пән бойынша тапсырмалардың жауаптары боялады;

8)      11-секторда 2-ші бейіндік пән бойынша тапсырмалардың жауаптары боялады.

10,11-секторларда 1-20 аралығындағы тапсырмаларда берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты  таңдау талап етіледі. Таңдалған жауап сол пәнге сәйкес сектордағы дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді; 21-30 аралығындағы тапсырмалар бір немесе бірнеше дұрыс жауаптарды таңдауды талап етеді, жауаптар дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді;

9)      12-сектор боялмайды (жауап парағының нөмірі көрсетіледі);

10) «Назар аударыңыз» бағанына аса көңіл бөлінеді:

  жауап парағы көк немесе қара түсті қаламмен толтырылады;

  жауап парағын былғауға, умаждауға, жыртуға және корректор сұйықтықтарын пайдалануға, сонымен қатар жауап парағын тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан шығаруға қатаң түрде тыйым салынады;

11) түсуші жауап парағының оң жақ төмен бұрышындағы «Талапкердің қолы» деген 13-секторға қолын қояды;

12) жауап парағы бір данада ғана беріледі, ауыстыруға жатпайды және түсушінің тестілену нәтижесін растайтын құжат болып табылады.

16.    Жауап парағындағы қызметтік секторлар толтырылып болғаннан кейін аудиторияда №1 отырғызу орнынан бастап кітапшалар таратылады.

17.    Кітапшалар таратылып болғаннан кейін түсушілер кітапша парақтарының түгел екендігін тексереді. Егер кітапшаның парақтары түгел болмаса немесе типографиялық ақау болған жағдайда, түсуші бірден Министрлік өкілін хабардар етеді.

18.    Түсуші кітапшадағы нұсқа нөмірін жауап парағына (4-сектор) көшіріп жазады және кітапшаның мұқабасын толтырады.

19.    Жауап парағының қызметтік секторлары мен кітапшаның мұқабасын толық толтырылғаннан кейін тақтаға ҰБТ-ның басталу және аяқталу уақыты жазылады. Аудиторияларда әрбір 45 минут сайын түсушілерге уақыт туралы ескертіледі. ҰБТ аяқталар кезде соңғы аудиторияда 5 түсуші  бірге қалу керек.

20.    ҰБТ өткізу кезінде аудиториядан рұқсатсыз және уәкілетті тұлғаның алып жүруінсіз шығуға, сөйлесуге, орын ауыстыруға, емтихан материалдарымен алмасуға, емтихан материалдарын аудиториядан шығаруға,  көшіруге, шпаргалкалар, оқулықтар және басқа да әдістемелік әдебиеттерді, сондай-ақ тест мазмұнын және олардың дұрыс жауаптар кодын ашатын мәліметтер, калькулятор, фотоаппарат, ұялы байланыс құралдары (пейджер, ұялы телефондар, планшеттер, iPad, iPod, iPhone, SmartPhone), ноутбуктер, плейерлер, модемдер (соның ішінде мобильді роутерлер), радио-электрондық байланыстың (Wi-Fi, Bluetooth, Dect, 3G, 4G, сымды және сымсыз құлаққаптар және басқалары) кез-келген түрлерін аудиторияға кіргізуге және пайдалануға, емтихан материалдарын (жауап парағы мен кітапшалар) умаждау, корректор сұйықтығын қолдану, кітапшаның бетін жырту, жауап парағында бояуға қарастырылмаған секторды бояу (жауап парағының нөмірі) арқылы бүлінуіне жол беруге рұқсат етілмейді.

21.    Түсуші осы Қағидалардың 40-тармағын бұзған жағдайда, Министрлік өкілі осы Қағидалардың  13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Аудиторияда тыйым салынған заттың тәркіленуі және тәртіп сақтау ережесін бұзған түсушіні аудиториядан шығару туралы актжасап, түсушіні аудиториядан шығару туралы шешім қабылдайды.

22.    ҰБТ-ға берілген уақыт аяқталған кезде түсуші өңдеу үшін емтихан материалдарын тапсырудан бас тартқан жағдайда Министрлік өкілі осы Қағидалардың 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде түсушінің емтихан материалдарды тапсырудан бас тартуы туралы акт жасайды.Бұл түсушінің емтихан материалы нәтижесі өңделмейді.

23.    ҰБТ кезінде аудиторияға Министрлік өкілдері, БСБД өкілі мен мемлекеттік комиссия төрағасы Министрлік өкілдері тобының жетекшісінің алып жүруімен кіруге құқылы.

24.    ҰБТӨП-те ҰБТ және апелляциялық комиссия отырысы кезінде барлық тестілеу қатысушыларына ұялы телефондарды пайдалануға тыйым салынады, тек Министрлік өкілдері тобының жетекшісіне, Министрлік өкілдеріне және мемлекеттік комиссия төрағасына рұқсат етіледі.

25.    Тестілеу нәтижелерін өңдеу ҰБТ өткізілген ҰБТӨП-те жүргізіледі.

26.    ҰБТ нәтижелері мемлекеттік комиссиямен тестілеу өткізілген  күні жарияланады және ақпараттық стендке ілінеді, сондай-ақ тестілеу нәтижесімен www.testcenter.kzсайтында танысуға болады.

27.    Дұрыс жауаптар кодтары тест нәтижелерін өңдеу аяқталғаннан кейін ақпараттық стендтерге ілінеді.

28.    Егер түсуші тестілеу нәтижелерімен келіспеген жағдайда түсушінің өзі  апелляциялық комиссия төрағасының атына өтініш береді. Өтініш берушінің өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты және тестілеу рұқсаттамасы болуы керек.Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша өтініштер осы Қағидалардың 21-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, техникалық себептер бойынша осы Қағидалардың 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылады.Өтініштерді қабылдау ҰБТ нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады және апелляциялық комиссия өтініштерді бір күн ішінде қарастырады.Барлық өтініштер тест тапсырмаларының мазмұны бойынша осы Қағидалардың  23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, техникалық себептер бойынша осы Қағидалардың 24-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тіркеу парағында жазылады.

29.    Апелляциялық комиссия тестілеу қатысушыларынан тест тапсырмаларының мазмұны және техникалық себептер бойынша өтініштерді қабылдайды және қарастырады, сонымен қатар Республикалық апелляциялық комиссияға тестілеу қатысушысына балл қосу туралы ұсыныс береді және түсушіні  апелляцияның қорытындылары туралы хабардар етеді.

Апелляция мынадай жағдайларда қарастырылады:

тест тапсырмаларының мазмұны мен мәтіндер бойынша:

  дұрыс жауап дұрыс жауап кодтарымен сәйкес келмесе (дұрыс жауап нұсқасы көрсетіледі);

  дұрыс жауабы болмаса;

  берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты тандауға арналған тест тапсырмаларында бірнеше дұрыс жауабы болса (дұрыс жауаптардың барлық нұсқалары көрсетіледі);

  тест тапсырмалары дұрыс құрылмаған;

  дұрыс жауапты табуға қажетті тапсырма шарттарының фрагменттерінің болмауы (мәтін, сызбалар, суреттер, кестелер және т. б.);

техникалық себептер бойынша:

  әр дұрыс жауап кодымен сәйкес келетін боялған дөңгелекшені сканер екі және одан да көп дөңгелекше ретінде оқыса;

  дұрыс жауап кодымен сәйкес келетін боялған дөңгелекшені сканер бос дөңгелекше ретінде оқыса;

  ақауы бар жауап парағы.

30.    Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке жұмыс жасайды. Егер аталған тұлға апелляциялық комиссияның отырысына келмеген жағдайда оның апелляцияға берген өтініші қаралмайды. Апелляциялық комиссияның жұмысын апелляциялық комиссия төрағасы басқарады. Апелляциялық комиссия өз шешімін берілген апелляцияның өтініш парағында белгілейді.

31.    Апелляциялық комиссияның төрағасы апелляцияға берілген барлық өтініштер бойынша осы Қағидалардың 25-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тізілімді толтырады.

ҰБТӨП-те апелляциялық комиссиямен қанағаттандырылған өтініштер Республикалық апелляциялық комиссиямен қарастырылу үшін осы Қағидалардың 26-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініштер тізілімі қалыптастырылады.

32.    Тестілеудің нәтижесімен келіспеу туралы өтініштер бойынша шешім комиссия мүшелерінің жалпы санына шаққандағы дауыстардың көпшілігіне сәйкес қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы осы Қағидалардың 27-қосымшасына сәйкес нысан бойынша барлық комиссия мүшелері мен комиссия төрағасының қолдары қойылған  хаттамамен рәсімделеді.

Шешім түсуші апелляцияға берілген тапсырма бойынша ғана қабылданады. Апелляцияға берілмеген тапсырмалар қарастырылмайды. Апелляциялық комиссияның апелляция кезінде нұсқаны және таңдаған пәнді ауыстыруға құқығы жоқ. Әрбір тапсырма бойынша дәлелдеме (толық түсіндірме, тапсырманы қадамдық шешу) көрсетілмей берліген барлық тест тапсырмаларын қайта қарау бойынша аппеляция өтінішіқарастырылмайды. Егер түсуші дұрыс жауап берген сұрағы бойынша апелляцияға өтініш берсе, онда бұл мәселе бойынша апелляциялық комиссия "қанағаттанарлықсыз" деген шешім қабылдайды.

33.    Республикалық апелляциялық комиссия мен ҰБТӨП-тегі  апелляциялық комиссия мүшелеріне ұялы телефондарды  және басқа да ақпарат беру құралдарын қолдануға тыйым салынады.

34.    Республикалық апелляциялық комиссия тұлғаға балл қосу туралы апелляциялық комиссия ұсыныстарының  негізділігін қарайды және шешім қабылдайды.

Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санынына шаққандағы дауыстардың көпшілігі бойынша қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі осы Қағидалардың 28-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хаттамамен рәсімделеді,хаттамаға барлық комиссия мүшелері мен төраға қол қояды. Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі соңғы шешім болып табылады және қайта қарауға жатпайды.

3. Кешенді тестілеуді өткізу тәртібі

25.Кешенді тестілеуге қатысу үшін оқуға түсуші жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына белгіленген үлгідегі бланкіде өтінішті, жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі білімі туралы құжатын (төлнұсқа), тестілеуді өткізу үшін ақы төлегені туралы түбіртекті, 3x4 көлеміндегі екі фотосуретті, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады.

Жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсуші техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының ағымдағы жылы бітірушілері білім беру ұйымынан мамандықтың коды және атауы көрсетілген оның ұқсас екенін растайтын анықтаманы қоса ұсынады.

26.  Кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштерді қабылдауды 1 – 20 маусым аралығында жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары жүргізеді.

27. Кешенді тестілеу 17 – 23 шілде аралығында өткізіледі.

28. Өткен жылдардағы жалпы орта білім беру ұйымдарының бітірушілері, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін кешенді тестілеу оқуға түсушілердің қалауымен мемлекеттік немесе орыс тілінде екі бөлім бойынша өткізіледі:

1) 1-бөлім – Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқу тілі);

2) 2-бөлім – екі бейіндік пән.

Кешенді тестілеудің бейіндік пәндері көрсетілген мамандықтар тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

Шығармашылық мамандықтарға түсетін жалпы орта білім берудің жалпы білім беру оқу бағдарламаларын меңгерген, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының бітірушілері тестілеуді бір бөлім – Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқу тілі) бойынша өз қалауымен мемлекеттік немесе орыс тілінде тапсырады.

29. Жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсушілер үшін кешенді тестілеу оқуға түсушілердің қалауы бойынша мемлекеттік немесе орыс тілінде екі бөлім бойынша өткізіледі:

1) 1-бөлім – жалпы бейіндік пән;

2) 2-бөлім – бір бейіндік пән.

Кешенді тестілеудің жалпы бейіндік және бейіндік пәндері көрсетілген мамандықтар тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

30. Шығармашылық мамандықтарға түсетіндер  тестілеуді бір бөлім – Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқу тілі) бойынша өз қалауымен мемлекеттік немесе орыс тілінде тапсырады.

31. Кешенді тестілеуге 3 сағат 50 минут бөлінеді. Жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша ұқсас мамандықтарға түсушілер үшін кешенді тестілеуге 1 сағат 40 минут беріледі.

32. Жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін тест тапсырмаларының саны:

1) Қазақстан тарихы бойынша – 20;

2) математикалық сауаттылық бойынша – 20;

3) оқу сауаттылығы бойынша (оқу тілі) – 20;

4) әр бейіндік пән бойынша – 30 болады.

33. Жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсушілер үшін тест тапсырмаларының саны:

1) жалпы бейіндік пән бойынша – 20;

2) бейіндік пән бойынша – 40 болады.

34. Бір дұрыс жауабы бар тапсырманы дұрыс орындағаны үшін тестіленуші 1 балл, тапсырманы дұрыс емес орындағаны үшін 0 бал алады.

Бір немесе бірнеше жауабы бар тапсырмаларды дұрыс орындағаны үшін тестіленуші 2 балл, 1 қате жіберсе – 1 балл, 2 және одан көп қате жіберсе – 0 балл алады. 

35.  Кешенді тестілеу бойынша ең жоғары балл – 140.

Шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсуші адамдар үшін кешенді тестілеу бойынша ең жоғары балл – 120.

Жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсушілер үшін кешенді тестілеу бойынша ең жоғары балл – 70.

36. Емтихан күндері кіріп шығуына арналған есіктен басқасының барлығы, тестілеу өтетін ғимараттардағы пайдаланылмайтын аудиториялар, кабинеттер мен басқа да орындар (әжетханадан басқа) жабылып, мөрленеді. Тестілеу өтетін ғимарат пен әжетхана аралығындағы жүретін жолдар мен аймақтарда бөгде тұлғалардың жүруіне жол берілмейді.

37. Базалық ЖОО-ның ғимаратына кіру үшін пайдаланылатын кіріп шығуына арналған есік бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етіледі.

38.  Тестілеуге кіргізу кезінде қол және рамалық металліздегіштер пайдалынылады. Тестілеуге кіргізу кезіндегі металліздегіштерді қолдану тестілеу өткізу кезінде халықтың жаппай жиналу орындарында түсушілерге қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету шеңберінді, сонымен қатар базалық ЖОО-ның ғимаратына тыйым салынған заттардың кіргізуіне жол бермеуін қамтамасыз етеді.

39. Мемлекеттік комиссия кіргізу барысында металліздегіштерді пайдалануды ұйымдастырады. Тексеруді өткізу рәсімін бақылауды Министрлік өкілдері тобының жетекшісі жүзеге асырады. Түсушіге қатысты металліздегішпен тексеру сыпайы жүзеге асырылады, тыйым салынған заттар анықталған жағдайда (құрылғының арнайы дыбысы), тексеруші түсушіге оны сақтауға тапсыруға ұсыну қажет. 

40. Түсушілер аудиторияға бір-бірден кіргізіледі. Министрлік өкілі  түсушінің жеке басын растайтын куәлігі, рұқсаттама және рұқсаттама түбіртегі арқылы тексереді. Дәліз кезекшісі түсушілердің бөтен заттарының арнайы бөлінген орынға қалдыруын қадағалайды. Бітіруші отырғызу парағында көрсетілген нөмірге сәйкес орынға отырады және отырғызу парағында өз орнына отырғандығын растап қол қояды.

41. Түсушілерді аудиторияға жіберу  кешенді тестілеу басталды деп хабарланған сәттен бастап тоқтатылады. Түсушілерге аудиториядан дәлелді себеппен (дәретханаға, медициналық бөлмеге) тек уәкілетті тұлғаның алып жүруімен тестілеудің бірінші сағаты өткен соң 1 сағат 30 минут ішінде шығуға болады. Осы уақыттан кейін тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан шығуға тыйым салынады.

Жеделдетілген оқу мерзіммен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға үсушілерге аудиториядан дәлелді себеппен (дәретханаға, медициналық бөлмеге) тек уәкілеттің тұлғаның алып жүруімен тестілеудің бірінші сағаты өткен соң 20 минут ішінде шығуға болады. Осы уақыттан кейін тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан шығуға тыйым салынады.

42. Жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін жауап парағы осы Қағидалардың 24 қосымшасына сәйкес келесі тәртіпте толтырылады:

1)  1-секторда аты-жөні жазылады;

2) 2-секторда жоғарғы тор көздерге көлденеңінен түсушінің рұқсаттамасында көрсетілген ТЖК жазылады. Әр санның астындағы торкөздегі сандарға сәйкес дөңгелекшелер боялады;

3) 3 және 4-секторларда емтихан кезінде түсушінің отыратын орны және оның кітапшасының нұсқасы боялады.

4) 5-секторда түсуші емтихан тапсыратын лек пен аудитория нөмірін жазады. Лек нөмірі емтихан болатын күн бойынша анықталады.

5) 6-сектор шығармашылық емтихан тапсыратындарға арналған;

 6) 7,8,9-секторларда сәйкесінше Қазақстан Тарихы, Математикалық сауаттылық, Оқу сауаттылығы  пәндері бойынша тапсырмалардың жауаптары боялады:

7,8,9-секторларда берілген әрбір тапсырма берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауды талап етеді.Таңдалған жауап сол пәнге сәйкес сектордағы дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді;

7) 10-секторда 1-ші бейіндік пән бойынша тапсырмалардың жауаптары боялады;

8) 11-секторда 2-ші бейіндік пән бойынша тапсырмалардың жауаптары боялады;

10,11-секторларда 1-20 дейінгі тапсырмаларда берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты  таңдау талап етіледі. Таңдалған жауап сол пәнге сәйкес сектордағы дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді; 21-30 аралығындағы тапсырмалар бір немесе бірнеше дұрыс жауаптарды таңдауды талап етеді, жауаптар дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді.

9) 12-сектор боялмайды (жауап парағының нөмірі көрсетіледі);

10) «Назар аударыңыз» бағанына аса көңіл бөлінеді

- жауаппарағыкөкнемесеқарақаламментолтырылады;

- жауаппарағынбүлдіруге, бүктеуге, жыртуғажәне корректор сұйығынпайдалануға, тестілеуаяқталғанғадейінаудиторияданжауаппарағынмүлдемшығаруғаболмайды;
11) Түсушіжауаппарағыныңтөменгіоңжақбұрышындағы «Талапкердіңқолы» деген 13-секторға қолқояды. 

43.Жеделдетілген оқу мерзімінде қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсуші адамдар үшін жауап парағы осы Қағидалардың 25 қосымшасына сәйкес келесі тәртіппен толтырылады:

1)  1-секторда аты-жөні жазылады;

2) 2-секторда жоғарғы тор көздерге көлденеңінен түсушінің рұқсаттамасында көрсетілген тестіленушінің жеке коды (бұдан әрі – ТЖК) жазылады. Әр санның астындағы торкөздегі сандарға сәйкес дөңгелекшелер боялады;

3) 3 және 4-секторларда емтихан кезінде түсушінің отыратын орны және оның кітапшасының нұсқасы боялады.

4) 5-секторда  шығармашылық емтихандар тапсыратын түсушілер үшін қарастырылған;

5) 6-секторда түсуші емтихан тапсыратын лек пен аудитория нөмірін жазады. Лек нөмірі емтихан болатын күн бойынша анықталады.

6) 7 секторда жалпы бейіндік пән бойынша жауаптары боялады;

7-секторда берілген әр тапсырма берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауды талап етеді. Таңдалған жауап сол пәнге сәйкес сектордағы дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді;

7) 8-секторда бейіндік пән бойыншажауаптарыбоялады.

бейіндік пән бойынша1-20 дейінгі тапсырмаларда берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты  таңдау талап етіледі. Таңдалған жауап сол пәнге сәйкес сектордағы дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді; 21-30 аралығындағы тапсырмалар бір немесе бірнеше дұрыс жауаптарды таңдауды талап етеді, жауаптар дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді; 31-40 дейінгі жағдаяттық тапсырмаларда берілген бір дұрыс жауапты  таңдау талап етіледі. Таңдалған жауап сол пәнге сәйкес сектордағы дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді.

8) 9  сектор боялмайды (жауап парағының нөмірі көрсетіледі);

9) «Назар аударыңыз» бағанына аса көңіл бөлінеді

-  жауап парағы көк немесе қара түсті қаламмен толтырылады;

- жауап парағын бүлдіруге, бүктеуге, жыртуға және корректор сұйығын пайдалануға, тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан жауап парағын мүлдем шығаруға болмайды;

10) түсуші жауап парағының оң жақ төмен бұрышындағы «Талапкердің қолы» деген 10-секторға қолын қояды.

44.  Жауап парағы бір данада ғана беріледі, ауыстыруға жатпайды және түсушінің тестілену нәтижесін растайтын құжат болып табылады.

45.  Жауап парағындағы қызметтік секторлар толтырылып болғаннан кейін аудиторияда №1 отырғызу орнынан бастап кітапшалар таратылады.

46.  Кітапшалар таратылып болғаннан кейін түсушілер кітапша парақтарының түгел екендігін тексереді. Егер, кітапшаның парақтары түгел болмаса немесе типографиялық ақау болған жағдайда, түсуші бірден Министрлік өкілін хабардар етеді.

47. Түсуші кітапшадағы нұсқа нөмірін жауап парағына (4-сектор) көшіріп жазады және кітапшаның мұқабасын толтырады.

48. Жауап парағының қызметтік секторлары мен кітапшаның мұқабасын толық толтырғаннан кейін тақтаға кешенді тестілеу басталу және аяқталу уақыты жазылады. Аудиторияларда әрбір 45 минут сайын түсушілерге уақыт туралы ескертіледі. Кешенді тестілеу аяқталар кезде соңғы аудиторияда 5 түсуші  бірге қалу керек.

49. Кешенді тестілеу өткізу кезінде аудиториядан рұқсатсыз және уәкілетті тұлғаның алып жүруінсіз шығуға, сөйлесуге, орын ауыстыруға, емтихан материалдарымен алмасуға, емтихан материалдарын аудиторияданшығаруға,  көшіруге, шпаргалкалар, оқулықтар және басқа да әдістемелік әдебиеттерді, сондай-ақ тест мазмұнын және олардың дұрыс жауаптар кодынашатын мәліметтер, калькулятор, фотоаппарат, ұялы байланыс құралдары (пейджер, ұялы телефондар, планшеттер, iPad, iPod, iPhone, SmartPhone), ноутбуктер, плейерлер, модемдер (соның ішінде мобильді роутерлер), радио-электрондық байланыстың (Wi-Fi, Bluetooth, Dect, 3G, 4G, сымды және сымсыз құлаққаптар және басқалары) кез-келген түрлерін аудиторияға кіргізуге және пайдалануға, емтихан материалдарын (жауап парағы мен кітапшалар) умаждау, корректор сұйығын қолдану, кітапшаның бетін жырту, жауап парағында бояуға қарастырылмаған секторды бояу (жауап парағының нөмірі) арқылы бүлінуіне жол беруге рұқсат етілмейді.

50. Түсуші осы Қағидалардың 49 тармағын бұзған жағдайда, Министрлік өкілі осы Қағидалардың 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тыйым салынған заттың тәркіленуі және түсушіні аудиториядан шығару туралы акт жасап, түсушіні аудиториядан шығару туралы шешім қабылдайды.

51.  Кешенді тестілеуге берілген уақыт аяқталғаннан кейін түсуші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартқан жағдайда, Министрлік өкілі Осы Қағидаралдың 18 қосымшасына сәйкес нысан бойынша тестілеуге берілген уақыт аяқталғаннан кейін түсуші емтихан материалдарын уақытылы тапсырудан бас тарту фактісін анықтау актісін жасайды. Көрсетілген адамның емтихан материалдарының нәтижелері өңделмейді.

52. Кешенді тестілеу кезінде аудиторияға кіруге тек қана Министрлік өкілі, БСБД өкілі мен мемлекеттік комиссия төрағасы Министрлік өкілінің бірге жүруімен құқылы.

53. Базалық ЖОО-да кешенді тестілеу мен апелляциялық комиссия отырыстары кезінде тестілеуге барлық қатысушыларына, Министрлік өкілдері тобының жетекшісі, Министрлік өкілдері мен Мемлекеттік комиссия төрағасынан басқа қатысушыларға  ұялы телефондарды пайдалануға рұқсат етілмейді.

54. Кешенді тестілеу нәтижелерін өңдеу кешенді тестілеу жүзеге асырылған жоғары оқу орнында өткізіледі.

55. Кешенді тестілеу нәтижелерін мемлекеттік комиссия тестілеу өткізілген күні жариялайды және ақпараттық стендтерге ілінеді, сондай-ақ тестілеу нәтижесімен ҰТО-ның www.testcenter.kz. сайтынан танысуға болады.

56. Дұрыс жауаптардың коды тестілеу нәтижелерін өңдеу аяқталғаннан кейін ақпараттық қабырғаларға ілінеді.

4. Апелляция өткізу тәртібі

57. Егер түсуші тестілеудің нәтижесімен келіспеген жағдайда апелляцияға берілетін өтінішті тестілеуге қатысушының өзі апелляциялық комиссия төрағасының атына береді. Өтініш берушінің өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты, тестілеуге жіберу рұқсаттамасы болуы керек.

Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша өтініштер осы Қағидаралдың 26,27-қосымшаларына, техникалық себептер бойынша өтініштер осы Қағидаралдың 28,29-қосымшаларына сәйкес кешенді тестілеу нәтижелері хабарланғаннан кейін келесі күнгі сағат 13.00-ге дейін қабылданады және апелляциялық комиссия оларды бір күн ішінде қарайды.

Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша барлық өтініштер осы Қағидаралдың 30-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, техникалық себептер бойынша барлық өтініштер осы Қағидалардың 31-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тіркеу парағында белгіленеді.

58. Апелляциялық комиссия тестілеуге қатысушылардан тест тапсырмаларының мазмұны мен техникалық себептер бойынша түскен өтініштерді қабылдайды және қарайды, республикалық апелляциялық комиссияға адамға балдар қосу туралы ұсыныс енгізеді және оны апелляцияның қорытындысы туралы хабардар етеді.

Апелляция келесі жағдайларда қарастырылады:

Тест тапсырмаларының мазмұны мен мәтіндері бойынша:

- дұрыс жауабы дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келмесе (дұрыс жауабының нұсқасы көрсетіледі);

- дұрыс жауабы болмаса;

- Әрбір бес жауаптан бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларындағы ұсынылған (дұрыс жауаптарының барлық нұсқалары көрсетіледі) дұрыс жауаптарында бірнеше дұрыс жауабы бар болса;

- тест тапсырмасы дұрыс құрылмаса;

- тапсырма шартының фрагменті (мәтін, сызба, суреттер, кестелер және т.б.) табылмаса, соның нәтижесінде бір дұрыс жауабын анықтау мүмкін болмағанда;

Техникалық жағдайда:

- дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келетін боялған дөңгелекшені сканер екі және одан көп дөңгелекше ретінде оқыса;

дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келетін боялған дөңгелекшені сканер бос дөңгелекше ретінде оқығаса

- Жауап парағында ақау болғанда.

59.  Апелляциялық комиссия әр адаммен жеке тәртіпте жұмыс істейді. Адам апелляциялық комиссияның отырысына келмеген жағдайда, оның апелляцияға берген өтініші қаралмайды.Апелляциялық комиссияның жұмысын апелляциялық комиссияның төрағасы басқарады. Апелляциялық комиссия өз шешімін сол апелляция берген өтініш парағында белгілейді

60. Апелляциялық комиссияның төрағасымен осы Қағидалардың 32-қосымшасына сәйкес барлық берілген өтініштер бойынша тізілімі толтырылады. Базалық ЖОО-ғы апелляциялық комиссиямен қанағаттандырылған өтініштер бойынша осы Қағидалардың 33-қосымшасына сәйкес тізілім жасалады.

 61. Тестілеудің нәтижесімен келіспеу туралы апелляция бойынша шешім комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және комиссияның барлық мүшелерінің қолдары осы Қағидалардың 34, 35 қосымшаларына сәйкес қойылған хаттамамен ресімделеді.

Шешім тек тестіленуші апелляцияға берген тапсырма бойынша ғана қабылданады. Апелляцияға берілмеген тапсырмалар қарастырылмайды.Апелляция комиссиясының апелляция кезінде нұсқаны және таңдаған пәнді өзгерте алмайды. Барлық тест тапсырмаларын қайта қарау бойынша апелляцияға өтініш әрбір тапсырма бойынша дәлелін көрсетпей (толық  түсіндірме, тапсырманың толық шешімі)  қарауға жатпайды.

Егер тестіленуші өзі дұрыс жауап берген тапсырма бойынша апелляцияға өтініш берсе, онда ол тапсырма бойынша апелляциялық комиссия «қанағаттандырылмайды» шешімін қабылдайды.

62. Республикалық апелляциялық комиссиясы мен базалық  ЖОО-ның апелляция комиссиясының мүшелеріне ұялы телефондар мен ақпарат тарататын басқа құралдарды пайдалануға тыйым салынады. 

63. Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссияның адамға балдар қосу туралы ұсынысының негізділігін қарайды және шешім қабылдайды.

Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі Осы Қағидалардың 36 қосымшасына сәйкес төраға және барлық комиссия мүшелері қол қойған хаттамамен ресімделеді. Республикалық апелляциялық комиссияның шешімісоңғы шешім болып саналады және қайта қарауға жатпайды.

5. Қорытынды

35.    ҰБТ нәтижелері бойынша әрбір тестіленушіге тестілеуден кейін  үш күнтізбелік күн ішінде ҰБТӨП пен мемлекеттік комиссиямен белгіленген үлгідегі сертификат беріледі.

36.    ҰБТ нәтижелері туралы сертификатқа (бұдан әрі - сертификат) түсушінің тегін, атын, әкесінің атынтолтыру оның жеке куәлігі, паспорты немесе туу туралы куәлігі бойынша жүргізіледі.

37.    Сертификатта ҰБТ шеңберінде тапсырған әрбір пән бойынша балдар қойылады. Сертификат мемлекеттік комиссия төрағасының, Министрлік өкілінің қолдарымен расталады және ҰБТӨП орналасқан ЖОО-ның немесе аудандық (қалалық) білім бөлімдерінің мөрі басылады.

38.    Таза және бүлінген сертификаттар осы Қағидалардың 29-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Тестілеуден кейін сертификаттарды беру-қабылдау туралы актімен ҰТО-ға тапсырылады.

39.    Үлгілікқағидалардың  64 тармағында белгіленген шектік балл жинамаған, нәтижелері жойылған қатысушылар және ҰБТ-ға қатыспаған тұлғаларды ЖОО-ға ақылы негізде қабылдау үшін Үлгілік қағидалардың 6-тармағына сәйкес қайта тестілеу өткізіледі.

40.    Қайта ҰБТ нәтижесі бойыншаҮлгілік қағидалардың  64-тармағында белгіленген шектік балл жинамаған тұлғалар Үлгілік қағидалардың 6-тармағында қарастырылған талапқа сай ЖОО-ға белгіленген күндізгі оқу нысаны бойынша ақылы негізде қабылданады.  Осы тұлғалар үшін ЖОО-да бірінші академиялық оқу кезеңі аяқталғаннан кейін Үлгілік қағидалардың 8-тармағына сәйкесқайта тестілеу өткізіледі.

41.    Үлгілік қағидалардың 6-тармағында қарастырылған қайта тестілеуге  қатысу үшін түсуші жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына өтініш береді, орта (жалпы орта) білім (түпнұсқа) туралы құжат, тестілеуді тапсыру үшін ақы төлегені туралы түбіртек, 3 х 4 көлеміндегі екі фотосурет, 086-У нысанындағы медициналық анықтама, жеке куәлік көшірмесін және ҰБТ сертификатын (бар болған жағдайда) тапсырады.

42.    Үлгілік қағидалардың 8-тармағында қарастырылған қайта тестілеуге қатысу үшін тиісті тұлғалар жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш және тестілеуді тапсыру үшін ақы төлегені туралы түбіртекті тапсырады.

43.    Үлгілік қағидалардың 6-тармағында қарастырылған қайта тестілеуге қатысу үшін өтініш қабылдау мерзімі 1 – 8 тамыз, Үлгілік қағидалардың 8-тармағында қарастырылған қайта тестілеуге өтініш қабылдау мерзімі 5 – 12 қаңтар.

44.    Үлгілік қағидалардың 6-тармағында қарастырылған қайта тестілеуге қатысу 19-24 тамыз аралығында жүргізіледі.Үлгілік қағидалардың 8-тармағында қарастырылған қайта тестілеуге қатысу 20-24 қаңтар аралығында жүргізіледі.

45.    ҰБТ ұйымдастыру және өткізу, қатысушылардың әр кезеңдегі негізгі іс-әрекеттері мен функциялары Ұлттық тестілеу орталығы директорымен бекітілген Ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру және өткізу жөніндегі Нұсқаулығымен анықталады.

 

 

Кешенді тестілеудің мамандықтар тобы үшін пәндер және бейіндік пән көрсетілген мамандықтар тізбесі ЖОБА

31 қаңтар 2017  ЖОБА

 Кешенді тестілеудің мамандықтар тобы үшін пәндер және бейіндік пән көрсетілген мамандықтар тізбесі

 

 

Код

Мамандық атауы

Жалпы кәсіптік пәндер

Бейіндік пәндер

1 Білім

1

5B010100

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Педагогика  және психология  негіздері

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы

2

5B010200

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Педагогика  және психология  негіздері

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы

3

5B010300

Педагогика және психология

Педагогика  және психология  негіздері

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы

4

5B010400

Бастапқы әскери дайындық

Педагогика  және психология  негіздері

Шығармашылық емтихан

5

5B010500

Дефектология

Педагогика  және психология  негіздері

Биология

6

5B010600

Музыкалық білім

Педагогика  және психология  негіздері

Шығармашылық емтихан

7

5B010700

Бейнелеу өнері және сызу

Педагогика  және психология  негіздері

Шығармашылық емтихан

8

5B010800

Дене шынықтыру және спорт

Педагогика  және психология  негіздері

Шығармашылық емтихан

9

5B010900

Математика

Педагогика  және психология  негіздері

Математика

10

5B011000

Физика

Педагогика  және психология  негіздері

Физика

11

5B011100

Информатика

Педагогика  және психология  негіздері

Информатика

12

5B011200

Химия

Педагогика  және психология  негіздері

Химия

13

5B011300

Биология

Педагогика  және психология  негіздері

Биология

14

5B011400

Тарих

Педагогика  және психология  негіздері

Қазақстан тарихы

15

5B011500

Құқық және экономика негіздері

Педагогика  және психология  негіздері

Құқық және экономика негіздері

16

5B011600

География

Педагогика  және психология  негіздері

География

17

5B011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

Педагогика  және психология  негіздері

Қазақ тілі

18

5B011800

Орыс тілі мен әдебиеті

Педагогика  және психология  негіздері

Орыс тілі

19

5B011900

Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын)

Педагогика  және психология  негіздері

Ағылшын тілі

5B011923

Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс)

Педагогика  және психология  негіздері

Неміс тілі

5B011924

Шетел тілі: екі шетел тілі (француз)

Педагогика  және психология  негіздері

Француз тілі

20

5B012000

Кәсіптік оқыту

Педагогика  және психология  негіздері

Қазақстан тарихы

21

5B012100

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

Педагогика  және психология  негіздері

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі

22

5B012200

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

Педагогика  және психология  негіздері

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі

23

5B012300

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Педагогика  және психология  негіздері

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы

24

5B012500

Химия-Биология

Педагогика  және психология  негіздері

Биология

25

5B012600

Математика-Физика

Педагогика  және психология  негіздері

Физика

26

5B012700

Математика-Информатика

Педагогика  және психология  негіздері

Математика

27

5B012800

Физика-Информатика

Педагогика  және психология  негіздері

Физика

28

5B012900

География-Тарих

Педагогика  және психология  негіздері

География

29

5B013000

Тарих- Дінтану

Педагогика  және психология  негіздері

Дүниежүзі тарихы

2 Гуманитарлық ғылымдар

30

5B020100

Философия

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

31

5B020200

Халықаралық қатынастар

География

Дүниежүзі тарихы

32

5B020300

Тарих

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

33

5B020400

Мәдениеттану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

34

5B020501

Филология: Қазақ тілі

Қазақ тілі

Қазақ әдебиеті

5B020502

Филология: Орыс тілі

Орыс тілі

Орыс әдебиеті

35

5B020600

Дінтану

Қазақстан тарихы

Шығармашылық емтихан

36

5B020700

Аударма ісі

Қазақ тілі/Орыс тілі

Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)

37

5B020800

Археология және этнология

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

38

5B020900

Шығыстану

Қазақ тілі/Орыс тілі

Дүниежүзі тарихы

39

5B021000

Шетел филологиясы (ағылшын тілі)

Қазақ тілі/Орыс тілі

Ағылшын тілі

5B021012

Шетел филологиясы (неміс тілі)

Қазақ тілі/Орыс тілі

Неміс тілі

5B021022

Шетел филологиясы (француз тілі)

Қазақ тілі/Орыс тілі

Француз тілі

40

5B021200

Түркітану

Қазақ тілі/Орыс тілі

Қазақ әдебиеті

41

5B021500

Исламтану

Қазақстан тарихы

Шығармашылық емтихан

3 Құқық

42

5В030100

Құқықтану

Мемлекет және құқық теориясы негіздері

ҚР азаматтық құқығы

43

5В030200

Халықаралық құқық

Мемлекет және құқық теориясы негіздері

ҚР азаматтық құқығы

44

5В030300

Құқық қорғау қызметі

Мемлекет және құқық теориясы негіздері

ҚР қылмыстық құқығы

45

5В030400

Кеден ісі

Мемлекет және құқық теориясы негіздері

ҚР азаматтық құқығы

4 Өнер

46

5В040100

Музыкатану

Музыка әдебиеті

Шығармашылық емтихан

47

5В040200

Аспаптық орындаушылық

 Гармония

Шығармашылық емтихан

48

5В040300

Вокалдық өнер

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

49

5В040400

Дәстүрлі музыка өнері

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

50

5В040500

Дирижерлау

Гармония

Шығармашылық емтихан

51

5В040600

Режиссура

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

52

5В040700

Актерлік өнер

Театр тарихы

Шығармашылық емтихан

53

5В040800

Эстрада өнері

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

54

5В040900

Хореография

Хореография тарихы

Шығармашылық емтихан

55

5В041000

Сценография

Қазақстан көркем мәдениеті және дүниежүзілік өнер тарихы

Шығармашылық емтихан

56

5В041100

Композиция

Музыка әдебиеті

Шығармашылық емтихан

57

5В041200

Операторлық өнер

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

58

5В041300

Кескіндеме

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

59

5В041400

Графика

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

60

5В041500

Мүсін

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

61

5В041600

Өнертану

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

62

5В041700

Сән өнері

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

63

5В041900

Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

64

5В042000

Сәулет

Сызу

Шығармашылық емтихан

65

5В042100

Дизайн

Сызу

Шығармашылық емтихан

66

5В042200

Баспа ісі

Қазақ тілі/Орыс тілі

Шығармашылық емтихан

67

5В042300

Арт - менеджмент

Маркетинг негіздері

Шығармашылық емтихан

5 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

68

5B050100

Әлеуметтану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

69

5В050200

Саясаттану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

70

5В050300

Психология

Қазақстан тарихы

Психология  негіздері

71

5В050400

Журналистика

Қазақ тілі/Орыс тілі

Шығармашылық емтихан

72

5В050500

Аймақтану

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

73

5В050600

Экономика

Қаржы және несие

Ұйым экономикасы

74

5В050700

Менеджмент

Экономика негіздері

Менеджмент

75

5В050800

Есеп және аудит

Қаржы және несие

Ұйым экономикасы

76

5В050900

Қаржы

Қаржы және несие

Ұйым қаржысы

77

5В051000

Мемлекеттік жəне жергілікті басқару

Экономикалық теория негіздері

Маркетинг

78

5В051100

Маркетинг

Экономика негіздері

Маркетинг

79

5В051200

Статистика

Қаржы және несие

Ұйымдар статистикасы

80

5В051300

Әлемдік экономика

Экономикалық теория негіздері

Ұйым қаржысы

81

5В051400

Қоғамдық байланыс

Экономикалық теория негіздері

Шығармашылық емтихан

82

5В051500

Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету

Қазақ тілі / Орыс тілі

Іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру

83

5В051900

Еңбекті ұйымдастыру және нормалау

Экономикалық теория негіздері

Қаржылық және экономикалық есепті талдау

84

5В052100

Мемлекеттік аудит

Қаржы және несие

Ұйым экономикасы

85

5В052300

Спорт менеджменті

Экономика негіздері

Менеджмент

6 Жаратылыстану ғылымдары

86

5B060100

Математика

Физика

Математика

87

5В060200

Информатика

Математика

Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау

88

5В060300

Механика

Математика

Физика

89

5В060400

Физика

Математика

Физика

90

5В060500

Ядролық физика

Математика

Физика

91

5B060600

Химия

Биология

Химия

92

5В060700

Биология

Химия

Биология

93

5В060800

Экология

Химия

Биология

94

5B060900

География

Қазақстан тарихы

География

95

5B061000

Гидрология

География

Общая геология

96

5B061100

Физика және астрономия

География

Физика

97

5B061200

Метеорология

География

Физика

7 Техникалық ғылымдар және технологиялар

98

5B070100

Биотехнология

Химия

Биология

99

5B070200

Автоматтандыру және басқару

Математика

Саланың технологиялық процестерін автоматтандыру

100

5B070300

Ақпараттық жүйелер

Математика

Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау

101

5B070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Математика

Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау

102

5B070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Математика

Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау

103

5B070600

Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау

Физика

Жалпы геология

104

5B070700

Тау-кен ісі

Электротехника

Жалпы геология

105

5B070800

Мұнай-газ ісі

Физика

Химия

106

5B070900

Металлургия

Химия

Материалтану негіздері

107

5B071000

Материал тану және жаңа материалдар технологиясы

Физика

Материалтану негіздері

108

5B071100

Геодезия және картография

География

Геодезия

109

5B071200

Машина жасау

Физика

Машина жасау технологиясы негіздері

110

5B071300

Көлік, көліктік техника және технологиялар

Физика

Еңбекті қорғау

111

5B071400

Авиациялық техника және технологиялар

Физика

Авиациялық қауіпсіздік

112

5B071500

Теңіз техникасы және технологиялар

Кемелердің құрылысы және кеменің өміршеңдігі үшін күрес теориясы

Кеменің энергетикалық қондырғылары

113

5B071600

Аспап жасау

Физика

Электроника және схемотехника негіздері

114

5B071700

Жылу энергетикасы

Физика

Жылутехника және жылумен қамтамасыз ету

115

5B071800

Электр энергетикасы

Физика

Электротехника және электрмен қамтамасыз ету

116

5B071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Физика

Электроника және схемотехника негіздері

117

5B072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Химия

Жалпы химиялық технология

118

5B072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Химия

Жалпы химиялық технология

119

5B072200

Полиграфия

Физика

Баспа өндірісінің технологиясы

120

5B072300

Техникалық физика

Математика

Физика

121

5B072400

Технологиялық машиналар мен жабдықтар (сала бойынша)

Физика

Конструкциялық материалдар және машина бөлшектері

122

5B072500

Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша)

Физика

Органикалық химия және полимерлер

123

5B072600

Жеңiл өнеркәсiп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

Химия

Тігін өндірісінің материалдары

124

5B072700

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

Химия

Микробиология

125

5B072800

Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

Химия

Микробиология

126

5B072900

Құрылыс

Ғимараттар мен үймереттердің құрастырылымдары

Құрылыс материалдары

127

5B073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

Құрылыс бұйымдары және құрастырылымдарын өндіру технологиясы

Құрылыс материалдары

128

5B073100

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Электротехника

Материалтану негіздері

129

5B073200

Стандарттау және сертификаттау

Физика

Стандартизация

130

5B073300

Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

Химия

Тігін өндірісінің материалдары

131

5В073700

Пайдалы қазбаларды байыту

Электротехника

Жалпы геология

132

5В073800

Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы

Физика

Материалтану негіздері

133

5В074300

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Физика

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

134

5В074500

Көлік құрылысы

Физика

Еңбекті қорғау

135

5В074600

Ғарыш техникасы және технологиялары

Физика

Конструкциялық материалдар және машина бөлшектері

136

5В074800

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Химия

Жалпы химиялық технология

137

5В075000

Метрология

Физика

Стандартизация

138

5В075200

Инженерлік жүйелер
және желілер

Физика

Еңбекті қорғау

139

5В075300

Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы

Химия

Жалпы химиялық технология

8 Ауылшаруашылық ғылымдары

140

5B080100

Агрономия

Биология

Агрономия негіздері

141

5B080200

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

Биология

Мал шаруашылығы

142

5B080300

Аңшылықтану және аң шаруашылығы

Биология

Аңшылықтану

143

5B080400

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

Биология

Табиғатты қолданудың экологиялық негіздері

144

5B080500

Су ресурстары және суды пайдалану

География

Биология

145

5B080600

Аграрлық техника және технология

Биология

Ауылшаруашылық машиналары

146

5B080700

Орман ресурстары және орман шаруашылығы

Биология

Дендрология

147

5B080800

Топырақтану және агрохимия

Химия

Агрономия негіздері

148

5B080900

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

Биология

Агрономия негіздері

149

5B081000

Жерді мелиорациялау,  баптау және қорғау

География

Биология

150

5В081100

Өсімдік қорғау және карантин

Биология

Агрономия негіздері

151

5В081200

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету

Физика

Ауылшаруашылық машиналары

9 Қызмет көрсету

152

5В090100

Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

Физика

Еңбекті қорғау

153

5В090200

Туризм

География

Туристтік қызметті ұйымдастыру

154

5В090300

Жерге орналастыру

География

Геодезия

155

5В090500

Әлеуметтік жұмыс

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік мекемелердің жұмысын ұйымдастыру

156

5В090600

Мәдени-тынығу жұмысы

Қазақстан тарихы

Шығармашылық емтихан

157

5В090700

Кадастр

География

Геодезия

158

5В090800

Бағалау

Экономикалық теория негіздері

Менеджмент негіздері

159

5В090900

Логистика (сала бойынша)

Физика

Еңбекті қорғау

160

5В091000

Кітапхана ісі

Қазақстан тарихы

Кітапханалық қорларды және каталогтарды ұйымдастыру

161

5В091200

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Қазақстан тарихы

Мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығындағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру

10 Әскери іс және қауіпсіздік

162

5В100100

Өрт қауіпсіздігі

Математика

Физика

163

5В100200

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Математика

Информатика

12 Ветеринария

164

5B120100

Ветеринарлық медицина

Биология

Жануарлар анатомиясы және физиологиясы

165

5B120200

Ветеринарлық санитария

Биология

Жануарлар анатомиясы және физиологиясы

14 Өнер

166

5В140100

Орындаушылық өнер

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

167

5В140200

Халық аспаптары

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

168

5В140300

Ән өнері

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан