Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының

"Жамбыл политехникалық жоғары колледжі" МКҚК

A- A A+

ГККП "Жамбылский политехнический высший колледж"

управления образования акимата Жамбылской области

Колледж миссиясы: Қоғамның және экономиканың индустриалды-инновациялық дамуының сұраныстарына сәйкес жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, құзыретті, кәсіби кадрларды дайындау. Мақсаты: Қоғамның және экономиканың индустриалды-инновациялық дамуының сұраныстарына сәйкес инновациялық тәсілдерді қолдану жолымен білім сапасының жоғары деңгейіне жету.

Қабылдау ережесі

Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу

бағдарламаларын іске асыратын Жамбыл политехникалық колледжіне оқуға

қабылдаудың қағидалары

  1. Жалпы ережелер

           1. Осы Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын Жамбыл политехникалық колледжіне оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары  (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы»  Қазақстан  Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес техникалық және кәсіптік білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына (бұдан әрі – Жамбыл политехникалық колледжі) оқуға қабылдаудың тәртібін белгілейді.

           2. Жамбыл политехникалық колледжіненегізгі орта (жалпы негізгі), жалпы орта (орта жалпы),  техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта), орта білімнен кейінгі, жоғары (кәсіптік жоғары) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар қабылданады.                                                                                                                      

           3. Жамбыл политехникалық колледжінеоқуға түсу кезінде Заңның 26-бабының 8-тармағына сәйкес айқындалған тұлғаларды қабылдауға квота көзделеді.

           4. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар  үшін түсу емтихандарын тапсыру нысанын Жамбыл политехникалық колледжі белгілейді.

2. Техникалық және кәсіптік білімнің кәсіптік оқубағдарламаларын іске асыратын Жамбыл политехникалық колледжіне оқуға қабылдаудың  тәртібі 

Құжаттарды қабылдауды ұйымдастыру және түсу емтихандарын өткізу

          5. Жамбыл политехникалық колледжітұлғалардың оқуға өтініштерін қабылдау, түсу емтихандарын өткізу және білім алушылар  құрамына қабылдау үшін білім беру ұйымының басшылары жұмысын 1 маусымнан кешіктірмей бастайтын қабылдау комиссиясын құрады.

        Қабылдау комиссиясының құрамына комиссия төрағасы,  жауапты хатшы және комиссия мүшелері кіреді.

            6. Оқуға түсушілерді қабылдау нәтижесі туралы ақпаратпен оқудың күндізгі нысаны бойынша 30 тамызға дейін, сырттай оқу нысаны бойынша 30 қыркүйекке дейін ақпараттық стендіге жариялау арқылы немесе білім беру ұйымының интернет ресурсы арқылы қабылдау комиссиялары таныстырады.

     7.  Жамбыл политехникалық колледжінеоқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау:

            1) орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, оқудың сырттай нысанына   20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында; «Дизайн» мамандығы бойынша 20 маусым мен 20 шілде аралығында;

     8. Оқуға түсушілер Жамбыл политехникалық колледжінеоқуға қабылдау туралы өтінішіне білімі туралы құжаттың түпнұсқасын, № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы флюрография суретімен (І және ІІ топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы), 3х4 көлемдегі 4 суретті қоса береді.

    Жеке басын куәландыратын құжаттарды оқуға түсушінің өзі, ата-аналары немесе заңды өкілдері ұсынады.

   Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар мәртебесін анықтайтын, тұрғылықты жерге тіркелгендігі туралы белгісі бар  құжатты             ұсынады:

    1) шетелдік - шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхат;

    2) азаматтығы жоқ тұлға - азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;

    3) босқын - босқынның куәлігі;

    4) пана іздеуші тұлға - пана іздеуші тұлғаның куәлігі;

          5) оралман - оралман куәлігі.

          Оқуға түсушілерден түскен өтініштер білім беру ұйымының тіркеу журналдарына оқытудың нысандары бойынша тіркеледі.

   Кешенді тестілеу сертификатын (жоғары оқу орындарына түсу үшін ағымдағы жылы кешенді тестілеуге қатысқан өткен жылдар түлектері) немесе ҰБТ нәтижелері туралы сертификатын тапсырған (ағымдағы жылы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан  бітірушілер) тұлғалар түсу емтихандарынан босатылады және осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген шарттарға сәйкес конкурсқа жіберіледі.

   9. Түсу емтихандары орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша және:

     1) жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі;

     2) негізгі жалпы білімі бар оқуға түсушілер - негізгі жалпы білімнің оқу бағдарламалары көлемінде 2 пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);

     3) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін мамандық бейіні бойынша өткізіледі;

    4) мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі.

        Білім беру ұйымына түсу емтихандары  түсушілердің өтінішіне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі.

   Техникалық және кәсіптік білімнің  мамандық бейіні бойынша жалпы білім беретін пәндер тізбесі осы Қағидалардың қосымшасына сәйкес айқындалады.

    10. «Дизайн» және «Сәулет өнері» мамандығыбойынша Жамбыл политехникалық колледжінеоқуға түсетін тұлғалар білім беру ұйымы бекіткен бағдарламалар бойынша өткізілетін шығармашылық емтихандар тапсырады.

   Шығармашылық емтихандар бойынша «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған немесе емтиханға дәлелді себепсіз келмеген азаматтар қалған  емтихандарға жіберілмейді.

   11-тармақта көрсетілген негізгі орта, жалпы орта білімі бар тұлғалар үшін қабылдау емтихандарының нысанын, тестілеуді немесе пәндер бойынша емтихандарды білім беру ұйымы белгілейді.

Жамбыл политехникалық колледжіне түсу емтихандарының нысаны- тестілеу.

    11. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсетін  тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары 1 тамыз бен 28 тамыз аралығында, оқудың сырттай нысанына 1 тамыз бен 25 қыркүйек аралығында; «Дизайн»мамандығыбойынша шығармашылық емтихандар 21 шілде мен 28 шілде аралығында өткізіледі.

     Түсу емтихандарын өткізу кезінде:

     1) тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тестілеу тапсырмаларының (сұрақтарының)  саны 25 болып белгіленеді; әрбір тест тапсырмасының дұрыс жауабы 1 балмен бағаланады;  тестілеуге үш пән бойынша 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша 1 сағат 30 минут беріледі; дұрыс жауаптар коды тестілеу аяқтала салысымен ілінеді; тестілеу нәтижелері  өткізілген күні хабарланады;

      2) пәндер бойынша емтихандардың, қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша алынған «3», «4», «5» бағаларын қабылдау комиссиясы мынадай шкала бойынша: «3» - 8 балл, «4» - 17 балл, «5» - 25 балдарға ауыстырады.

           12. Бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және тест тапсырмаларын (сұрақтарын) бағалау және пәндер емтихандары кезіндегі даулы мәселелерді шешу, түсушілердің құқығын қорғау мақсатында білім беру ұйымында  апелляциялық комиссия құрылады.

         Апелляциялық комиссия құрамына апелляция комиссиясының төрағасы, хатшысы және мүшелері кіреді.

         Тестілеу немесе пәндер бойынша түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға  шағым білдіруіне болады.

         Апелляцияға өтініш тестілеу немесе түсу емтихандарының нәтижелері  хабарланғаннан кейін апелляциялық комиссияға келесі күнгі сағат 13.00-ге дейін беріледі және бір тәулік ішінде  өтініш берушінің қатысуымен апелляциялық комиссияда қаралады.

         Апелляциялық комиссия  шешімі комиссия құрамы тізіміндегі тұлғалардың көпшілік даусымен қабылданады. Дауыс тең болған жағдайда комиссия төрағасы шешуші дауыс беруге құқылы. Комиссия жұмысы төрағаның және барлық комиссия мүшелерінің қолдары қойылатын хаттамамен ресімделеді.

     13. Тестілеуді немесе пәндер бойынша түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

3. Білім алушылар құрамына қабылдау

14. Білім беру ұйымына білім алуға азаматтарды қабылдау конкурстық негізде азаматтардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.

    Конкурс: ҰБТ сертификаттарының балдары негізінде; Қазақстан Республикасының жоғары оқу орнына түсу үшін кешенді тестілеу нысанында өткізілген түсу емтихандарының нәтижелері бойынша берілген сертификаттар балдары негізінде; пәндер бойынша немесе білім беру ұйымдары жүргізген тестілеу нысаны бойынша түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған балдар (бағалар) негізінде жүргізіледі.

    Қабылдау конкурсын өткізу кезінде ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификаттарында көрсетілген үш пәннің осы Қағидалардың 11-тармағына сәйкес  балдар сомасы ескеріледі.

    Білім алушылар құрамына қабылдау конкурсына қатысуға:

  1) негізгі жалпы білім алғандар үшін екі пәннен 20 балдан кем, құқық, экономика  мамандықтары бойынша 25 балдан кем;

  2) жалпы орта білім алғандар үшін үш пәннен 30 балдан кем, құқық, экономика мамандықтары бойынша 35 балдан кем жинағандар жіберілмейді.

    Конкурстың шарттары білім алу құқықтарын сақтауға кепілдік беруге және неғұрлым қабілетті және тиісті деңгейдегі техникалық және кәсіптік білім берудің оқу бағдарламаларын меңгеруге даярлығы бар азаматтарды қабылдауды қамтамасыз етуге тиіс.

    Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

    1) күндізгі оқу нысанына  - 25 тамыз бен 30 тамыз аралығында;

    2) оқудың сырттай нысанына -  15 қыркүйек пен 30 қыркүйек аралығында жүзеге асырылады.

  15. Білім беру ұйымына қабылдауды қабылдау комиссиясы кәсіптер, мамандықтар бойынша жеке ашық отырыстарда жүргізеді.

                                                                                                                                                                                                          Техникалық және кәсіптік білім берудің

                                                                                                                                                                                                   кәсіптік оқу бағдарламаларыніске асыратын

                                                                                                                                                                                                            Жамбыл политехникалық колледжінің 

                                                                                                                                                                                             оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларынақосымша

 

 

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының бейіні бойынша

жалпы білім беру пәндерінің тізбесі

 

Техникалық және кәсіптік білім мамандығының коды

Мамандықтың атауы

Бейіндік пән атауы

Негізгі орта білім (жалпы негізгі)

Орта білім

(жалпы орта)

0201000

Құқықтану

Құқық негіздері

Дүниежүзі тарихы

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

 

 

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

Математика

Математика

0805000

 

Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау

Математика

Математика

0816000

Химиялық технология және өндіріс (бейіні бойынша)

Химия

Химия

0819000

 

Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы

Химия

Химия

0911000

Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)

Математика

Физика

1013000

Механикалық өңдеу, өлшеу-бақылау құралдары және өндірістегі автоматика

Математика

Математика

1201000

Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және  пайдалану

Математика

Математика

1302000 

Автоматтандыру және басқару

Математика

Математика

1304000

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

 

 

1305000

Ақпараттық жүйелер (қолданылу саласы бойынша)

Математика

Математика

1306000

Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша) 

Математика

Физика

1401000

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

Математика

Математика

1418000

 

Сәулет өнері

2 шығармашылық емтихан

2 шығармашылық емтихан